سید ابوالحسن حسینی ایوری( وبلاگ ) وبلاگ سید ابوالحسن حسینی ایوری (Electrical expert (power engineering ++ دفتر هنرهای ارتباط تصویری حسینی ایوری Husseini Eivari's Visual Arts Office SΛHe ΞEiVΛRi HΞ ΛRTШORК HUSSEiNi Studio ++ کارشناس برق ( مهندسی قدرت ) طراحی وب سایت طراحی گرافیک نماینده رسمی فروش و پشتیبانی گروه نرم افزاری آریسا ++ HΞ عاشقانه ها: مهندسی برق قدرت خوشنویسی عکاسی گرافیک نقاشیخط طراحی وب کوهنوردی دوچرخه سواری ©EiVΛRi™ SEYEDΛBOLHΛSSΛИ HUSSEiИiEiVΛRi http://www.husseini-eivari.ir 2020-01-27T22:08:53+01:00 text/html 2020-01-27T10:35:15+01:00 www.husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری بامن بخوان http://www.husseini-eivari.ir/post/92 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahepic/kss.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در زلف شب گره بزن آن زلف مست را&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرفی بزن که عشق، به هر واژه گل کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما را نصیب دیگری از این زمانه نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با من از عاشقانه ترین لحظه ها بخوان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;حتی اگر هوای دلی عاشقانه نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید شبی که میبرد افسانه&nbsp; ی مرا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزی برایم از تو نشانی بیاورد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;در جان خسته تاب و توانی بیاورد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>شعر : اهورا ایمان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><hr><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div></div></div> text/html 2020-01-25T07:14:23+01:00 www.husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری صعود به قله تک منور کاشمر http://www.husseini-eivari.ir/post/91 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه چیز دنیا فانیست<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">هرقدر هم بگردی تکیه گاهی همیشگی ومحکم تر از <font color="#ff0000"><b>خدا </b></font>نخواهی یافت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلید خانه ی دلت را به دست او بده و<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلت رابه حضورش قُرص کن تا هیچ کمبودی تو را ازهم نپاشد...</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""></span></p><hr><div style="text-align: center;"><!-- Pic Slider by www.20i.ir ---><script src="http://20i.ir/tools/abzar-slidshow-cycle/show.php?effect=cover&amp;autoo=start&amp;dbg=1&amp;zt=2000&amp;arth=618&amp;ertefa=460&amp;rk=CCCCCC&amp;rzk=EEEEE1&amp;top-badi=100&amp;right-badi=40&amp;top-prev=100&amp;left-prev=40&amp;karbar=110078"></script><!-- Pic Slider by www.20i.ir  ---></div><div style="text-align: center;"><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">جمعه چهارم بهمن ۹۸<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#3333ff"><i>صعـود به قله تک منور کاشمر</i></font></b><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">مسیر زیبای برفی <font color="#ff0000">سرتخت ناری</font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#009900">&nbsp;گروه کوهنوردی هفت شاخ &nbsp;کاشمر</font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">مسیر پر برف و برفکوبی سخت توسط جناب رحیمی ،<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">ارتفاع برف در بعضی نقاط تا حدود ۶۰سانتیمتر</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p></div> text/html 2020-01-23T18:35:20+01:00 www.husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری دوچرخه کوهستان : اسپرت ( ورزشی - Sport ) http://www.husseini-eivari.ir/post/89 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;/ </span><span lang="FA" style="">اسپرت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font></b><span dir="LTR"><b><font color="#ff0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Sport</font></b><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahebike/smb02.jpg" alt="نمونه دوچرخه کوهستان اسپرت شرکت اسکات"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2">نمونه دوچرخه کوهستان اسپرت شرکت اسکات</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahebike/smb01.jpg" alt="نمونه دوچرخه کوهستان اسپرت شرکت کنندال"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-IransansLight" size="2">نمونه دوچرخه کوهستان اسپرت شرکت کنندال</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style=""><font color="#3333ff"><i><b>مقدار بازی دوشاخ جلو (کمک جلو)&nbsp; 10 یا 11 سانتیمتر</b></i></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">در واقع این سبک از دوچرخه همان دوچرخه کراس کانتری است که برای عموم مردم و نه برای مسابقات حرفه ای طراحی و تولید می شود می توان گفت که این سبک دوچرخه اصیل ترین سبک دوچرخه کوهستان است. همان سبکی است که دوچرخه کوهستان اصیل با آن شکل گرفت و اکنون کامل شده است اما کماکان نزدیک ترین سبک به مدل های کلاسیک دوچرخه کوهستان است. در این مدل همانند دوچرخه کراس کانتری از یک دوشاخ جلو (کمک جلو) 10 یا 11 سانتیمتری استفاده میشود. و به ندرت از “کمک وسط” در آن استفاده می شود بنابر این در سبک کوهستان اسپرت کمتر دیده می شود که دوچرخه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Full Suspension </span><span lang="FA" style="">باشد و فقط در دوشاخ جلو دوچرخه کمک تعلیق استفاده میشود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">&nbsp;بعضی از شرکت های تولید کننده این سبک را از دوچرخه کراس کانتری جدا کرده و با نام های <font color="#009900">کوهستان اسپرت، </font></span><span dir="LTR"><font color="#009900">sport xc</font> </span><span lang="FA" style="">و در سبک جدا معرفی می کنند. اما بعضی از شرکت های تولید کننده این سبک دوچرخه را کماکا در همان کراس کانتری و یا با عنوان کوهستان کراس کانتری غیر حرفه ای معرفی می کنند.اما در رده پایین تر از دوچرخه های مسابقه کراس کانتری.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">به این شکل که لوازم و فریم استفاده شده در این سبک از دوچرخه از رده متوسطی و پایین تری استفاده می شود که در مجموعه قیمت پایین تری را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت البته این به هیچ وجه به این معنی نیست که این سبک دوچرخه کیفیت پایینی داشته باشد! و برعکس بسیار با کیفیت خواهند بود و در این بخش به کیفیت دوچرخه نخواهیم پرداخت و در بخش راهنمای خرید دوچرخ،&nbsp; کیفیت دوچرخه ها بررسی می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" style="">در گذشته این دو سبک دوچرخه یکی بودند اما رفته رفته با تخصصی شدن هر محصول این دو سبک از دل دوچرخه کوهستان جدا شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#cc0000"><span lang="FA" style="">برای چه کسانی مفید است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="">این سبک از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="">دوچرخه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="">کوهستان بیشترین طیف علاقه مندان را به خود اختصاص میدهد. در واقع برای کسانی که قصد طبیعت گردی دارند یا برای کسانی که در پارکهای جنگلی یا شهرهای کوهستانی تصمیم دارند دوچرخه سواری کنند بسیار مناسب است.این سبک دوچرخه به قدری پرطرفدار است که در خیلی از شهر ها هم برای تردد از آن استفاده می شود با آنکه برای شهر طراحی نشده است.&nbsp; در بیشتر مدل های این سبک فضای مناسب روی بدنه دوچرخه برای اتصال ترک بند و خورجین طراحی شده است بنابراین این دوچرخه یکی از گزینه ها برای مسافرت با دوچرخه می تواند باشد با آنکه بصورت تخصص برای این کار طراحی نشده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span dir="LTR" style="">مطلب بعدی&nbsp; +&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;/ </span><span lang="FA" style="">تریل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Trail</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-IransansLight" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">مطالب مرتبط :<o:p></o:p></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><a href="http://www.sahe.ir/post/87" target="_blank" title="دوچرخه کراس کانتری"><font face="Mihan-Iransans" size="1">دوچرخه کوهستان ، کراس کانتری</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1"><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; outline: 0px; background: transparent; line-height: 11.5px;"><a href="http://www.sahe.ir/post/85" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;">آشنایی با اجزای دوچرخه</a></span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1"><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="http://www.sahe.ir/post/76" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;">دوچرخه کوهستان</a><o:p></o:p></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1"><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: right;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span></font></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="1"><i style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="http://www.sahe.ir/post/71" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;">انواع دوچرخه</a></i></font><font face="Arial, sans-serif" style="color: rgb(50, 50, 50); font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"></span></p><hr><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div> <div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-01-18T08:47:20+01:00 www.husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری طراحی سایت های تخصصی http://www.husseini-eivari.ir/post/88 <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/adv/slide2600.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">طراحی سایت های تخصصی امروزه تبدیل به یک نیاز برای تمام فعالان در بخش های اقتصادی ، پزشکی ، آموزشی، خدماتی شده است و گروه نرم افزاری آریسا&nbsp; با بیش از 10 سال سابقه در ارائه سایت های تخصصی و سئو و بهینه سازی تخصصی و ایجاد فروشگاه های آنلاین موفق برای مشاغل مختلف از فروش محصولات کشاورزی تا فروش ابزار های پزشکی&nbsp; و همچنین اجرای اتوماسیون های داخلی و سیستم های هوشمند مدارس می باشد.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><h2 class="subheading" style="margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: 0px 0px rgb(238, 238, 238); text-align: center; box-sizing: border-box; font-weight: 300; line-height: 1.2;"><font face="Mihan-Iransans" color="#999999" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">آریسا ، مدیریت محتوای هوشمند و حرفه ای ، ابزاری برای طراحی انواع وب سایت حرفه ای است</font></h2></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">اگر شما در شهرتان فعالیت تجاری، خدماتی ،آموزشی ، پزشکی انجام میدهید گروه نرم افزاری آریسا&nbsp; آمادگی دارد تا با طراحی سایت ، به طور کاملا تخصصی و با نرم افزار کاملا حرفه ای طراحی سایت، کسب و کار و فعالیت شما را در سطح قابل توجهی گسترش دهد.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/29.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">جهت ثبت سفارش یا</font></b></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">جهت اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/29.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">&nbsp;نمایندگی فروش و پشتیبانی گروه نرم افزاری آریسا</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><font color="#323232" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;" size="4">&nbsp;Call &amp; Telegram &amp; whatsapp</font><font color="#323232" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><font color="#323232" style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><u><font color="#3366ff"><font style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">&nbsp;</font><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; background: 0px 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><b>09151364770</b></span></font></u></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; background: transparent; font-family: Mihan-IransansBold, serif;">5<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.3333px; background: transparent; color: red;">000</span>203<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.3333px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 255);">000</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13.3333px; background: transparent; color: red;">00</span>61</span></b></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; background: transparent; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-weight: 400; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; background: transparent; font-family: Georgia, serif; color: red;">husseini.eivari</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; background: transparent; font-family: Georgia, serif;">@gmail.com</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; background: transparent; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-weight: 400; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; background: transparent; font-family: Georgia, serif; color: rgb(51, 51, 255);">husseini.eivari</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12pt; background: transparent; font-family: Georgia, serif;">@yahoo.com</span></p></span></b></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><hr></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: 0px 0px;"></div><div><br></div> text/html 2020-01-15T08:07:41+01:00 www.husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری دوچرخه کوهستان : کراس کانتری http://www.husseini-eivari.ir/post/87 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA"><font size="3">دوچرخه کوهستان : کراس کانتری</font></span><span dir="LTR" style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">در ابتدای شناخت دوچرخه های کوهستان بدانید یک اصل کلی وجود دارد هر چه به انتهای این جدول بروید طراحی دوچرخه ها به شکلی می شود که برای رکاب زدن کمتر و پیمایش مسیرهای ناهموار تر صورت می گیرد. به این شکل که در ابتدای این جدول دوچرخه کراس کانتری برای رکاب زدن بیشتر و پیمایش مسیرهای ناهموار کمتر طراحی شده است و در انتهای این جدول دوچرخه دانهیل قرار دارد&nbsp; که فقط برای پیمایش مسیر های بسیار سخت و سرپایینی از شیبهای تند طراحی شده است. یک راه ساده برای تشخیص دوچرخه های کوهستان مقدار بازی کمک جلو آنها است این روش می تواند به شما کمک کند که قبل از اینکه نگاهی به دفترچه کاتالوگ یا وب سایت شرکت تولید کننده بیاندازید به راحتی بتوانید تشخیص دهید که آن دوچرخه در چه رده بندی قرا دارد. بصورت مثال دوچرخه کراس کانتری بازی دوشاخ جلو آن 10 یا 11 سانتیمتر است و برای دوچرخه دانهیل که برای مسیرهای سرپایینی بسیار خشن طراحی شده است بازی کمک دوشاخ(پاشاخ) جلو آن 20 سانتیمتر است. بنابراین به دوشاخ های استفاده شده دقت کنید. جدا از آن لوازم هر رده&nbsp; با هم تفاوت دارد. که در نگاه اول شاید برای تشخیص سبک یک دوچرخه کمی سخت باشد اما بازی کمک دوشاخ جلو معیار خوبی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">در ادامه بصورت کامل تفاوت ها توضیح داده خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA">دوچرخه کوهستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;/&nbsp;</span><span lang="FA">کراس کانتری&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Cross country</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahebike/ccmb01.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">نمونه دوچرخه کوهستان کراس کانتری بدون کمک وسط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(Hard Tail)</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahebike/ccmb02.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">نمونه دوچرخه کوهستان کراس کانتری با کمک وسط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(Full Suspension )</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight">+++</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">مقدار بازی دوشاخ جلو (کمک جلو)&nbsp; 10 یا 11 سانتیمتر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">کمک عقب: در بعضی از مدل ها کمک عقب دارد و در بعضی خیر (بستگی به انتخاب رایدر یا همان دوچرخه سوار و مسیر مسابقه دارد)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">این سبک از دوچرخه کوهستان پرطرفدار ترین سبک در دوچرخه کوهستان است که خود به دو دسته حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم می شود. سبک غیر حرفه ای به نام کوهستان اسپرت،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; sport xc&nbsp;</span><span lang="FA">و یا با نام های مشابه شناخته می شود که در عنوان بعدی آن را معرفی می کنیم. در این سبک: مدل دوچرخه کراس کانتری برای مسابقات حرفه ای طراحی شده است و برای خرید یک مدل خوب آن باید حداقل چیزی حدود 2هزار دلار هزینه کنید که برای ارزش پول ریال ما در ایران بسیار گران خواهد شد جدای از این سبک از دوچرخه مناسب یک دوچرخه سوار حرفه ای است. و اصلا گزینه خوبی برای شروع دوچرخه سواری و&nbsp; یا دوچرخه سواری در شهر مناسب نیست. بنابراین این مدل فقط برای حرفه ای ها است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="1">مطلب بعدی : دوچرخه کوهستان ، اسپرت</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><i>مطالب مرتبط :<o:p></o:p></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><i><span lang="FA" style="line-height: 11.5px; color: rgb(51, 102, 255); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><a href="http://www.sahe.ir/post/85" target="_blank">آشنایی با اجزای دوچرخه</a></span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></i></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><i><a href="http://www.sahe.ir/post/76" target="_blank">دوچرخه کوهستان</a><o:p></o:p></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><i></i></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><i><a href="http://www.sahe.ir/post/71" target="_blank">انواع دوچرخه</a></i></font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"></span></p><hr><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div>